בתחילת 2016 צפוי להתפרס חוזר משרד אוצר לבחירת קופת ברירת מחדל (לרבות קרנות ההשתלמות), כאשר מטרת החוזר לקבוע קריטריונים לבחירת הקופה בה יבוטחו עובדים שלא ביקשו להצטרף לקופה מסוימת, למרות שניתנה להם הזדמנות זו, אלא מצורפים לקופת ברירת מחדל.

בהתאם לדרישות הפיקוח, חלה חובה על המעסיק לבצע הליך בחירה מסודר של קופת ברירת המחדל הנבחרת,
כאשר הקופה צריכה להיבחר בהתאם לקריטריונים הבאים:
1. מדד השירות בכפוף למדדי השירות שמפורסמים ע"י ממונה על שוק ההון, לגבי החברה המנהלת של קופת הגמל.
2. תשואות העבר – שהציגה קופת הגמל בתקופה של 5 שנים האחרונות.
3. שיעור דמי הניהול – שמבקשת קופת הגמל לגבות.

בשלב זה פורסמה טיוטה לחוזר זה וייתכן חלק מהפרמטרים לפיהם תבוצע בחירה של קופת ברירת מחדל יתעדכנו, אם כי לדעתינו יש להרחיב את הפרמטרים לפיהם תבחר הקופה.
בין הפרמטרים יש לכלול סעיפים הבאים:

 1. תשואות לתקופות שונות – יש להתחשב בתשואות לתקופות שונות של 3 / 5 / 10 שנים ולא רק 5 שנים.
  הרי תחום ההשקעות הוא מאוד משתנה ולא ניתן להכריע עליונות קופה מסוימת בהתבסס על עבר של 5 שנים בלבד.
  כך לדוגמא אם בוחנים תשואות בקנות פנסיה החדשות, ניתן לראות עליונות של קופות כמו מנורה מבטחים,
  הראל פנסיה וכלל פנסיה בתקופות שונות.
  בפועל, מדובר שלוש שלוש קרנות מובילות ולא ניתן לפסול אחת מהן על סמך תשואות לתקופה של 5 שנים בלבד,
  אלא יש תהתחשב בתשואות שהניבו לתקופות שונות.
 2. גודל הקופה (מבחינת הצבירה הכספית בה) – פרמטר נוסף שאינו חלק מהמשתנים של הטיוטה הנוכחית
  לפיהם ידורגו הקופות הינו גודל הקופה, ישנה חשיבות גדולה לגודל הקופה, במיוחד בקרנות הפנסיה.
  הפסד אקטוארי שעלול לנבוע כתוצאה מתשואה דמוגרפית שלילית עקב אסון, יכול לגרום להפסד משמעותי יותר
  במידה ומדובר בקרן פנסיה קטנה, לכן יש חשיבות רבה לגודל הקופה ויש להתחשב בכך בעת בחירת קופת ברירת המחדל.
 3. דמי ניהול לקופות קטנות – נכון לעכשיו הצעת האוצר היא לתת תוספת ניקוד לקופות קטנות.
  סביר להניח שאוצר מבקש לפעול בדרך זו על מנת לעודד תחרות בשוק ולהכניס שחקנים חדשים לשוק הפנסיה והגמל,
  עם זאת, בהמך לנאמר בסעיף 2 לעיל, קופה קטנה מביאה חוסר יציבות למבוטחים בה,
  לכן לא ברור אם החלטה לגבי קרטריון זה הינה נכונה. ייתכן ובעת הוצאת החוזר הדברים ישתנו.

חברה שלנו מתמחה במכרזים בתחום ביטוח חיים, פנסיה וגמל מזה עשרות שנים ואנו חושבים שיש חשיבות רבה לניהול מכרז מסוג זה, כי הדבר יגדיל וימקסם את תקציב המעביד שמופרש לעובדים במסגרת התנאים סוציאליים, מה שכמובן משפר את מצבם של החוסכים בישראל.