בקרוב:

כתבה מעניינת שממחישה את המשמעות של מקדם קצבה מובטח וכל המשמעויות שלו
– יתרונות
– חיסרונות
– למי הוא מתאים ולמי פחות
בקרוב….